Vi är företagsrådgivaren för alla som vill göra saker tillsammans. Här hittar ni våra tjänster som vi erbjuder genom Coompanion Östergötland.

Starta företag tillsammans

I vår kostnadsfria rådgivning hjälper vi er att vässa er idé, söka finansiering, hitta andra att samverka med eller hjälpa er växa. Vi börjar alltid med ett förutsättningslös samtal!

Styrelseutveckling

Gå en utbildning eller hyr in ett proffs! Vi erbjuder kurser i styrelsearbete, ger handledning och kan även bidra som ledamot eller adjungerad i styrelser. Ta in ny kompetens och utveckla er organisation!

Ansöka om projekt

Tycker ni det är kul att skriva ansökningar? Det gör vi! Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal om det ni brinner för och ser om vi tror att det finns förutsättningar att göra en ansökan, t. ex. till någon av EU:s fonder eller till nationella program.

Socialt företagande

Vi är experter på socialt företagande som skapar jobb till långtidsarbetslösa. Kontakta oss om ni vill starta ett socialt företag!

Ledarskap & konflikthantering

Vi kan ledarskap i idéburna organisationer och vet att förutsättningarna kan vara annorlunda där! Vi stödjer ledare i föreningar, kooperativ och sociala företag genom handledning, ledarskapsutbildning och grupputveckling.

Finansiering

Vi på Coompanion hjälper er att hitta finansieringsmöjligheter och alternativa lösningar för att ni ska lyckas med er verksamhet. Ni känner väl till att Östergötland har en egen mikrofond som finansierar verksamheter inom social ekonomi? Coompanion hjälper er att göra ansökningar för kreditgarantier, mikrolån och förlagsinsatser.

Medarbetarövertagande

Sverige står inför en enorm utmaning. I mer än halva landet är ca 70 % av Sveriges företagare över 50 år och 35 % har redan passerat pensionsåldern. När inga köpare eller arvtagare finns som kan ta över riskerar lönsamma företag läggas ned. Coompanion utvecklar innovativa modeller för att lösa detta.