Finansiering är en nyckelfråga för alla typer av affärsverksamheter, liksom sociala projekt och liknande initiativ. Vi på Coompanion hjälper organisationer inom den sociala ekonomin att hitta finansiering – både start up:s och befintliga föreningar och kooperativ. Ni kan även få tips om strategier för att hålla nere era kostnader, så kallad “bootstrapping”. Börja gärna genom att läsa vår kostnadsfria finansieringsguide här på hemsidan. Där finner ni det mesta grundläggande kring finansiering som er organisation kan tänkas behöva.

Finansieringsguide

En nyhet i länet är Mikrofonden som är en ekonomisk förening där organisationer inom social ekonomi kan ansöka om kreditgarantier, mikrolån och förlagsinsatser. Vi söker både sociala investerare för att öka kapitalet i vår nya regionala mikrofond och organisationer som söker finansiering. Coompanion kompletterar mikrofonden med rådgivningsstöd för bästa utfall på varje finansierings-case. Kontakta oss idag för mer information om Mikrofonden Östergötland.

Det här kan Mikrofonden göra för er

Mikrofonden kan ge garantier för kontokredit, banklån, investeringar, banklån innan projektbidraget kommer, hyra av lokal eller liknande.

Den kan placera kapital i förlags- eller medlemsinsatser i ekonomiska föreningar, aktieandelar i medlemsägda aktiebolag och SVB-bolag (så kallade Bygdebolag).

Intressanta länkar om finansiering

Finansiella aktörer och banker

www.almi.se – kan förutom rådgivning ge lån och riskkapital i form av bl.a. konsultcheckar, mikrolån och innovationsstöd
www.jak.se – rikstäckande medlemsbank med egen utvecklad banklösning

www.ekobanken.se – bank för verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden
www.sparbankerna.se – sparbanker hittar du i Vadstena, Åtvidaberg, Valdemarsvik samt Kinda-Ydre i Östergötland

Crowdfundingplattformar

www.indiegogo.com – en av de större crowdfunding-sidorna
www.kickstarter.com – en av de större crowdfunding-sidorna
www.fundedbyme.com – en av de större crowdfunding-sidorna
www.crowdculture.se – crowdfunding inom kreativa näringar i kombination med offentliga bidrag

Projektfinansiering

www.vinnova.se – utlysningar och ekonomiskt stöd från statlig myndighet för forskning och utveckling
www.arvsfonden.se – bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning
www.eufonder.se – samlingssajt för eu-fonderna
www.lansstyrelsen.se – information om olika ekonomiska stöd
www.jordbruksverket.se – om finansiering på landsbygden generellt
www.leaderfolkungaland – projektfinansiering i länets västra landsbygdsdelar (utom Kinda)
www.kustlandet.se – projektfinansiering i länets östra landsbygdsdelar
www.esf.se – Europeiska Socialfonden finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser
www.tillvaxtverket.se – utlysningar samt information om olika ekonomiska stöd

Kontakta oss

hitta finansiering jonas lagander

Jonas Lagander

073 310 74 33
jonas.lagander@coompanion.se