Med det här projektet vill vi öka utbud och efterfrågan på lokalt förädlade lokalproducerade livsmedel, så att fler personer får möjlighet till försörjning inom detta område.

Fler lokalproducerade livsmedel

För att nå ett mer hållbart samhälle behöver vi i större utsträckning kunna producera och konsumera livsmedel lokalt. Både för att minimera antalet transporter och minska användandet av fossila bränslen, men också för att sprida riskerna med livsmedelsproduktionen. I en tid då klimatförändringar sker snabbt behöver sättet att producera och förädla livsmedel på diversifieras. Vi behöver bli bättre på att använda olika typer av resurser smartare, och vi behöver hitta fler sätt att förädla lokala livsmedel på så att tillgängligheten för ”färdig mat baserad på lokala råvaror” ökar.

Projektets syfte är att öka utbud och efterfrågan på lokalt förädlade lokalproducerade livsmedel så att fler personer får möjlighet till försörjning via detta område. Vi vill med workshops, kurser och events öka kunskap, kompetens, intresse och innovationslust kring lokalt förädlad mat och stärka Väddöbygdens lokala ekonomi genom detta.

Är du nyfiken? Hör av dig!

Sarah Thorsaeus, 070-373 64 60, sarah.thorsaeus@coompanion.se

Lokal matproduktion och matförädling

Projektet drivs med finansiering från EU/Jordbruksverket via Leader Stockholmsbygd.