Driver du ett socialt företag där samhällsnyttan är målet? Återinvesteras mer än hälften av vinsten och mäts företagets framgångar utifrån hur stora samhällseffekterna är?
Många sociala företag kämpar med att hitta en affärsmodell som är både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Inte sällan är det svårt att hitta rätt i snårskogen av företagsfrämjare och finansiärer som inte förstår sig på företagsidén. Det vill vi förändra.

Därför har vi dragit igång en exkubator för sociala företag i syfte att utveckla och stärka hållbara affärsmodeller för sociala företag i Skåne. Exkubatorn ger 10 utvalda företag i Skåne tillgång till ett skräddarsytt stöd för att utveckla sin affärsmodell utan att behöva tumma på sina samhällsnyttiga mål. Rådgivarna har bred expertis i att jobba med samhällsnyttiga företag och jobbar tätt ihop med företagen i deras egen miljö.

Frågor? kontakta:
Elin Dagerbo, projektledare
Mobil: 070-091 91 41
E-post: elin.dagerbo@coompanion.seExkubatorn är en del av projektet “Ett hållbart Skåne genom socialt företagande“. Projektet ska stärka socialt företagande i en bred samverkan som grund för att metoder och modeller ska kunna generaliseras och spridas i syfte att bidra till att lösa samhällsutmaningar i Skåne. Projektet genomförs av Region Skåne, SoPact, Coompanion Skåne och NÄTVERKET- Ideburen sektor Skåne med huvudfinansiering av Tillväxtverket