Stressrelaterad ohälsa är en av vår tids stora folkhälsoproblem som leder till långa och kostsamma sjukskrivningar som för individen kan ge ett stort lidande. De som drabbas är ofta resursstarka och plikttrogna medarbetare med mycket få sjukdagar i bagaget.

I augusti 2019 startade på Humlamaden Rehab ett behandlingsprojekt i hästunderstödd terapi vid stressrelaterad ohälsa. Patienter kommer remitteras från bl.a. företagshälsovård, studenthälsan och psykiatrimottagningar.

Projektet pågår till 2022 och är finansierat genom Europeiska Socialfonden.

Läs mer på humlamaden.com