Coompanion är drivande i ett antal projekt i Skåne. Tillsammans med både företag och offentliga aktörer bidrar vi till att skapa ett hållbart och inkluderande samhälle för alla!


Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan

Tillsammans skapar vi vår hållbara värld

Läs mer >>

Exkubator för sociala företag

För företag med samhällsnytta i fokus

Läs mer >>

Växa med Hästkraft

Djur, natur och inkludering

Läs mer >>

Coompanion Sofielund

Stärkt entreprenörskap i stadsdelen Sofielund

Läs mer >>

Hållbar Platsutveckling

Ett långsiktigt arbetssätt för lokal platsutveckling

Läs mer >>

Humlamaden

Ett behandlingsprojekt i hästunderstödd terapi vid stressrelaterad ohälsa

Läs mer >>