Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen och har potential att bli ett nytt biosfärområde enligt Unescos riktlinjer. Genom projektet “Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” vill vi möjliggöra för boende, föreningsliv, byalag, företagare och andra verksamma på platsen att utveckla naturen, kulturen, frilulufts- och näringslivet. Du är välkommen att bli en del av resan!

Under 2017-2019 genomfördes en förstudie kring att bilda ett biosfärområde i Vombsjösänkan som ett samarbete mellan Eslöv, Lund och Sjöbos kommuner. Biosfärområden är pilotområden, där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Områdena är en viktig del av Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB), som har målet är att förbättra relationen mellan människa och miljö globalt.

Syfte och mål
“Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” bygger vidare på kommunernas förstudiearbete och syftar till att stödja processen att bilda ett biosfärområde. Vi vill kartlägga Vombsjösänkans gemensamma identitet och synliggöra områdets sociala, kulturella och ekonomiska värden. Projektet möjliggör för föreningsaktiva, företagare, boende och besökare att engagera sig som lokala ambassadörer för att på så sätt stödja en biosfärkandidatur. Arbetet leds av Coompanion Skåne, som ett samverkansprojekt genom Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Upplägg och tidsplan
Projektet pågår under tre år, 2019-2021. Det är uppbyggt kring olika faser som delvis pågår parallellt: kartläggning, mobilisering och utveckling. I kartläggningen tittar vi på de resurser och tillgångar som finns i inom exempelvis kultur, service och infrastruktur och skapar en gemensam bild över området. I mobiliseringen bjuder vi in till ”walk-n-talks”, anordnar workshops och gör studiebesök till andra biosfärområden. I utvecklingsfasen tar vi vara på idéer, nätverk och möjligheter som tagit form genom aktiviteterna och hittar resurser för fortsatta satsningar.

Så kan du engagera dig
Det finns flera ingångar för dig som vill vara med! Vi anordnar öppna seminarium och aktiviteter. Du kan också ta kontakt med oss för att ordna en aktivitet eller en utvecklingsprocess utifrån frågorna och platsen som du vill vara med och utveckla.

Välkommen att höra av dig!

Sara Ericsson, projektledare
Mobil: 073 – 391 44 33
E-post: sara.ericsson@coompanion.se

Elin Dagerbo, projektledare
Mobil: 070-091 91 41
E-post: elin.dagerbo@coompanion.seKommande aktiviteter

11 mars – 27 maj: Utforska Vombsjösänkans miljöhistoriska arkiv

8 maj-22 juni: Min bild av biosfären – var med och skapa en digital utställning

Intresseanmälan: Studieresa till Blekinge Arkiepelag – vill du följa med?

Välkommen att boka: “Bygder för Globala målen”

Boka kostnadsfri rådgivning: Är du kreativt verksam och vill ta nästa steg?

Välkommen att föreslå: Walk and talkNyheter om projektet

2020-05-06: Hurra – förstudien släppt och kandidatur på gång!
2020-04-27: Ny publikation: Kulturdimensionen för hållbarhet
2020-04-26: Läs förstudien om biosfärområde Vombsjösänkan
2020-03-27: Walk and talks i biosfärområde Vombsjösänkan
2020-03-27: Kultur för hållbarhet i biosfärområde Vombsjösänkan
2020-03-27: ”Människan är en del av och helt beroende av biosfären”
2020-03-23: ”Vi utforskar kopplingen mellan hållbarhet och kultur”
2020-03-04: De vill utveckla kulturdimensionen för hållbarhet i Vombsjösänkan
2020-01-22: Inspiration från Blekinge Arkipelag: ”Biosfärområden skapar lokala lösningar på globala utmaningar”
2019-10-07: På turné för biosfärområde VombsjösänkanTips på fördjupning

Frågor och svar – Biosfärprogrammet Sverige
Om biosfärområdet på Sjöbos kommuns hemsida
Kommunernas förstudie om biosfärområde Vombsjösänkan
Vår publikation: Kulturdimensionen för hållbarhet


Följ oss gärna: Nyhetsbrev – Facebook – Instagram