Om ni har en idé ni vill utveckla och går i tankarna om att starta företag, vill utveckla ert redan befintliga företag, bygga en starkare organisation eller nå fler kunder så får ni här det stöd ni behöver.

Vi erbjuder kostnadsfri information om hur du går tillväga för att öka din digitala kompetens, bygga en hållbar organisation och jobba med hållbar affärsutveckling.

Digital Kompetens

Dolupta pre earciis dolorro berciae voluptat. Upta veris eium illuptat quiscimi. Nempos eumetum nonest ut eossi tem el iuntessequam ex et fugia voles as sum volecta volor aut aut.

Sociala medier, Facebook, Instagram och Webbsida

Läs mer

Hållbart företagande

Illuptates est enisit exereratum eos viderae volest quaerupti ant poria doluptate optatur? Uptaquaecae voluptatur. viderae volest quaerupti ant poria doluptate optatur.

Ledarskap, Grupper, Roller & grupper Konflikthantering och Arbetsmiljö

Läs mer

Hållbar affärsutveckling

La dolutem audae acerferem. Nempos eumetum nonest ut eossi tem el iuntessequam ex et fugia voles as sum volecta volor aut aut.

Affärsutveckling, Ta betalt Affärsmodeller, Tjänst- & produktutveckling, CSR, Ekonomi, Finansiering och Att driva projekt

Läs mer

Om Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren för värderingsdrivna idébärare. Det innebär att vi stöttar människor som med sin idé vill skapa samhällsnytta och kombinera detta med affärsnytta.

Det finns många olika begrepp kopplade till detta och vi använder oss av samma förklaringar som Tillväxtverket, som är den myndighet som på uppdrag av.

Vad är social innovation?

Dolupta pre earciis dolorro berciae voluptat. Upta veris eium illuptat quiscimi. Nempos eumetum nonest ut eossi tem el iuntessequam ex et fugia voles as sum volecta volor aut aut.

Vad är socialt företagande?

Den gemensamma drivkraften för sociala företag är att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Den egna ekonomiska vinsten står inte i centrum. Målet för sociala företag är att bidra till ett samhälle som inkluderar och är hållbart. Sociala företag består av allt från start-up företag till aktörer inom den ideella sektorn.

Sociala företag kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad.

Kännetecken för sociala företag:
• Deras affär är ett medel för att skapa samhällsnytta
• De mäter sina resultaten i samhällsnyttiga mål
• Det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten

Filmerna producerades ursprungligen i projektet Helikoopter som finansierades av Europeiska Strukturfonden och drevs under 2016-02 – 2018-06. Filmerna har utvecklats och uppdaterats samt en nyproducerad film har tillkommit i projekten Socialt Entreprenörskap Norrbotten och Socialt Entreprenörskap Västerbotten som finansieras av Tillväxtverket samt Region Norrbotten och Region Västerbotten.