Vi arbetar i olika projekt – här listas några.

Pågående projekt

Projekt Nyttiga affärer

Nyttiga affärer

Tillsammans med Nyköpings kommun, Create Business Incubator, Region Sörmland, MDH/Idélab och Munktell Science park driver vi det regionala utvecklingsprojektet Nyttiga Affärer för att etablera ett ekosystem inom socialt och hållbart företagande i Sörmland. Projektet har stöd från Tillväxtverket med delfinansiering från samtliga projektparter. Läs mer om projektet på hemsidan. Det går även bra att kontakta annika.lofgren@coompanion.se om du vill veta mer.

I samarbete med Tillväxtverket - projekt som strävar efter att utveckla företag på landsbygden

Utveckla företag på landsbygden

Vi arbetar med att förbättra samarbete och kunskapsutbyte mellan länets lokala och regionala stödaktörer och de minsta företagen på landsbygden. Vi upptäcker och skapar digitala vägar och verktyg för snabbare matchning mellan resurser och behov. Projektet är ett samarbete mellan Coompanion Sörmland och Coompanion Uppsala län, finansierat av Tillväxtverket. Läs mer om projektet på hemsidan. Det går även bra att kontakta jonas.bergvall@coompanion.se om du vill veta mer.

Europeiska jordbruksfonden - Projekt Förenade inköp

Förenade inköp

Projektet syftar till att lyfta och informera om inköpsföreningar och deras roll i våra matsystem.
Projektet har som övergripande mål att bidra till att fler inköpsföreningar startas samt att befintliga inköpsföreningar inleder djupare samarbeten, både sinsemellan och med lokala matproducenter på landsbygden. Projektet finansieras av Jordbruksverket. Läs mer om projektet på hemsidan. Det går även bra att kontakta maria.ahlin@coompanion.se om du vill veta mer.

Avslutade projekt

Projekt - Utbildning i entreprenörskap

Utbildning i entreprenörskap på St Eskils gymnasium

Under hösten 2019 utbildade vi drygt 400 elever och lärare i ämnet entreprenörskap kopplat till bland annat globala målen på St Eskil gymnasium i Eskilstuna. Kontakta sormland@coompanion.se om du vill veta mer om hur arbetet med skolorna såg ut och hur resultat blev.

Projekt - Förstudie energikooperativ

Förstudie kring energikooperativ

Tillsammans med kollegorna inom Coompanion Östra Mellansverige arbetade vi under hösten 2019 med en förstudie kring att stötta skapandet av energikooperativ och andelsägda solcellsparker.

Förstudien var ett samarbete med Tillväxtverket Östra Mellansverige och var färdig december 2019. Läs gärna rapporten från förstudien!