Coompanion är Sveriges ledande experter på kooperativt företagande, samhällsentreprenörskap, social innovation, hållbar tillväxt, skalbara startups och samverkan. I över 30 år har vi arbetat för att främja kooperativt och socialt entreprenörskap genom företagsrådgivning, information och utbildning.

Vår specialkompetens är att stötta  entreprenörer som vill kombinera affärsnytta med social, ekonomisk och hållbar tillväxt. Vårt arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar, lokal utveckling och en mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

Coompanion har ett landsomfattande verksamhet och därmed ett rikstäckande nätverk inom alla sektorer. Vår styrka ligger i att koppla samman aktörer från olika samhällssektorer och hjälpa dem att möta varandra och etablera samverkan. Idag samverkar Coompanion Stockholm med fler än 25 ledande ekosystems-och företagsfrämjare såsom tex Norrsken, Impact Hub, Venture Cup, Almi, Sting, Connect Öst. Tillsammans med våra partners erbjuder vi ett gediget stödsystem och företagsrådgivning som stöttar företag i start och tillväxtfas.

Coompanion tror på demokratiskt företagande präglat av hållbarhet och kooperation. Vår drivkraft bygger på de kooperativa värderingarna såsom demokrati, jämlikhet, hållbarhet, delaktighet och öppenhet.

Vår vision är att bidra till en hållbar framtid och planet, ett levande Stockholm och en hållbar tillväxt genom att främja entreprenöriellt engagemang, innovativa startups, samverkan och kooperation.

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Coompanion Stockholms styrelse 

Coompanion Stockholm är en ideell förening och har bl.a. kooperativa och sociala företag samt föreningar inom den sociala ekonomin som medlemmar. Föreningen drivs demokratiskt enligt kooperativa principer och föreningsstämman är högsta beslutande organ. 

Coompanion Stockholms styrelse består av 9 personer som tillsammans besitter en bred kompetens och erfarenhet som är relevant för vår förening. Styrelsemedlemmarna är aktiva inom bl.a. kooperativa företag, sociala ekonomin, KTH Innovation, Inkubatorer, och jobbcoachning.

Coompanion Stockholms styrelse 2020