Som en del i vårt arbete arbetar vi ständigt för driva utvecklingsprocesser och utvecklingsprojekt med syfte att främja kooperativa lösningar på lokala och regionala utvecklingsbehov. 

De övergripande målen för våra projekt är att utveckla modeller som främjar entreprenörskap, de hållbara målen, kooperation och som möjliggör för målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig arbetslivet.

Vi samarbetar med aktörer från den offentliga och ideella sektorn samt näringslivet i våra projekt.

Våra aktuella projekt och samarbeten:

Arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ

Yalla Rinkeby 2.0

Nu expanderar vi Yalla Rinkebys verksamhet och utvecklar ett program för att kunna ta in fler deltagare.

Läs mer

Street Business

Utveckling av ett socialt kooperativ som ska bidra till meningsfullhet och respekt för människor som lever i utanförskap.

Läs mer

Kugghjulet

Ett ESF-projekt som startats för att stötta och utveckla Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) i Stockholms län.

Läs mer

Odlande Stadsbasarer 3.0

Odlande stadsbasarer 3.0 bidrar till integration, resurseffektivitet och hållbarhet samt att göra mindre attraktiva stadsdelar mer intressanta.

Läs mer

Samordningsförbundet i Södertälje

Vi arbetar med att främja arbetsintegrerande socialt företagande på uppdrag av Samordningsförbundet i Södertälje.

Södertälje kommun

Vi arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning till grupper som vill starta företag i Södertälje.