Vi erbjuder tjänster och utbildningar riktade främst till medlemsägda, idéburna och sociala företag. Ditt företag eller förening kan till exempel få stöd i att utveckla ert styrelsearbete, få hjälp med att ändra stadgar eller med processledning.

Kom ihåg att ni får rabatter på våra erbjudanden om ni är medlemmar!