Projekt - Common ground - dialog utan gränser

Projektet Common Ground finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektet syftade till att stödja verksamheter som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism.

Projektets övergripande mål var att värna demokratin och ämnade att:

Projektet skulle bidra till att öka elevernas motståndskraft mot vinklade budskap, i synnerhet religiöst betingade extremistiska åsikter.

Projektet startade med en första omgång 2017 och pågick fram till november 2019. De första omgångarna syftade till att samla in material och att arbeta med elever och lärare i högstadiet. Den tredje omgången syftade till att ta fram en manual som kan utvecklas och så småningom produceras.

Informationsfilm om projektet

Informationsfilm om utbildningsmaterial

Det finns även dokument framtagna att använda.
Ett är ett introduktionsmaterial. Det andra är ett undervisningsmaterial med bild och text.

Vid frågor kring själva projektet, kontakta Paul Katsivelis på mailadress: ignatio_@hotmail.com

Vid frågor kring Coompanion och vår verksamhet, kontakta uppsala@coompanion.se