Styrelse i Sjuhärad

Ordförande
Stefan Carlsson – Svenljunga kommun

Vice ordförande
Pontus Johansson – Studieförbundet Vuxenskolan

Övriga ledamöter
Tina Yngvesson – Hela Sverige Skall Leva Sjuhärad

Anders Björklund – Arbetarnas Bildningsförbund Sjuhärad

Tommy Ky – Borås Stad

Anette Rundström – Herrljunga kommun

Britt Ahrin – Coop Väst

Bobo Bolin – Bollebygds kommun

Suppleanter

Sebastian Gustavsson – Ulricehamns kommun

Louise Bertilsson – Tranemo kommun

Medlemmar i Sjuhärad

Vårgårda kommun
Herrljunga kommun
Borås Stad
Bollebygd kommun
Ulricehamns kommun
Tranemo kommun
Svenljunga kommun
Marks kommun
Coop Väst
HSB Göta
AfriSwe Strong Knot
Södra Kinds Fiberförening
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund (SISU)
Hela Sverige Skall Leva (HSSL)
Hushållningssällskapet
Arbetarnas bildningsförbund Sjuhärad (ABF)
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Borås Gymnastiksällskap