Coompanion Västerbotten är en ekonomisk förening som arbetar för att främja entreprenörskap och utveckla företag och organisationer som vill arbeta hållbart och göra positiv skillnad i samhället.

Detta gör vi bl a genom avgiftsfri rådgivning, samverkan med civilsamhälle, offentlig sektor och privat sektor i bl a olika typer av projekt, genom utbildningsinsatser och genom samverkan/nätverkande.

Vi finns representerade på orter; Umeå, Skellefteå och Lycksele och arbetar över hela länet.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas.

Vi är experter på idé- och affärsutveckling, finansiering, samhällsentreprenörskap och kooperativt företagande. Vi hjälper er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

 

Ring oss!

090-17 81 90

 

Mejla oss!

nord@coompanion.se

Hur finansieras Coompanion?

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Om kooperation

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvartagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995.

Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.