Om ni har en idé ni vill utveckla och går i tankarna om att starta företag, vill utveckla ert redan befintliga företag, bygga en starkare organisation eller nå fler kunder så får ni här det stöd ni behöver.

Vi erbjuder kostnadsfri information om hur du går tillväga för att öka din digitala kompetens, bygga en hållbar organisation och jobba med hållbar affärsutveckling.

Digital Kompetens

”Syns du inte så finns du inte.” Att synas på internet och sociala medier är viktigt för företag, men det duger inte att bara finnas. Men en uttänkt strategi når företaget längre och kan profilera sig inom de områden som är viktiga.

Sociala medier, Facebook, Instagram och Webbsida

Läs mer

Hållbart företagande

Att driva ett företag innebär många olika slags utmaningar. Några av dem som kanske blir förbisedda när allt rullar på är de som berör relationerna mellan er som jobbar. För att hjälpa er till hållbara och starka relationer finns här informationsfilmen om just detta.

Ledarskap, Grupper, Roller & grupper Konflikthantering och Arbetsmiljö

Läs mer

Hållbar affärsutveckling

Ett företag som är hållbart är det dels genom att jobba med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet men också genom att finnas kvar över tid. För att göra det behöver företaget utvecklas och vi har här samlat informationsfilmer om olika sätt att jobba med hållbar affärsutveckling.

Affärsutveckling, Ta betalt Affärsmodeller, Tjänst- & produktutveckling, CSR, Ekonomi, Finansiering och Att driva projekt

Läs mer

Om Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren för värderingsdrivna idébärare. Det innebär att vi stöttar människor som med sin idé vill skapa samhällsnytta och kombinera detta med affärsnytta.

Det finns många olika begrepp kopplade till detta och vi använder oss av samma förklaringar som Tillväxtverket, som är den myndighet som på uppdrag av.

Vad är social innovation?

En social innovation är en ny eller nyskapande tjänst, produkt, process, samarbete och/eller metod vars huvudsyfte är att möta samhällets utmaningar, där de samhällsnyttiga funktionerna utvecklas. (Från Tillväxtverkets webbplats).

Vad är socialt företagande?

Den gemensamma drivkraften för sociala företag är att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Den egna ekonomiska vinsten står inte i centrum. Målet för sociala företag är att bidra till ett samhälle som inkluderar och är hållbart. Sociala företag består av allt från start-up företag till aktörer inom den ideella sektorn.

Sociala företag kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad.

Kännetecken för sociala företag:
• Deras affär är ett medel för att skapa samhällsnytta
• De mäter sina resultaten i samhällsnyttiga mål
• Det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten

Filmerna producerades ursprungligen i projektet Helikoopter som finansierades av Europeiska Strukturfonden och drevs under 2016-02 – 2018-06. Filmerna har utvecklats och uppdaterats samt en nyproducerad film har tillkommit i projekten Socialt Entreprenörskap Norrbotten och Socialt Entreprenörskap Västerbotten som finansieras av Tillväxtverket samt Region Norrbotten och Region Västerbotten.