Offentlig upphandling – hur kan man använda sociala hänsyn och reserverade kontrakt?

21 mars anordnar vi en kostnadsfri utbildningsdag om sociala hänsyn och reserverade kontrakt inom offentlig upphandling. Dagen riktar sig främst till dig som jobbar med upphandling, politiker och tjänstepersoner inom kommuner och region Västra Götaland. Anmälan och program utbildningsdag

 

Under dagen tar vi bland annat upp:

  • Vad är sociala hänsyn.
  • Regelverk.
  • Hur kan sociala hänsyn användas? Exempel och tillämpningar.
  • Uppdatering om Idéburna offentliga partnerskap.
  • Att genomföra en reserverad upphandling – exempel från Vänersborgs kommun.

I workshopform diskuterar vi vidare kring frågorna:

  • Hur jobbar vi vidare lokalt med att tillämpa reserverad upphandling?
  • Vilka möjligheter och hinder ser vi kring att arbeta med sociala hänsyn?
  • Vilka samarbeten krävs för att lyckas?

Medverkande:

Eva Ternegren, utbildare inom offentlig upphandling, Coompanion Göteborgsregionen, fritidspolitiker.

Anna Lindblom, upphandlare Vänersborgs kommun

Dagen är kostnadsfri tack vare finansiering från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.