De fick tåget att stanna – prisas som Årets kooperativ 2018

De är byaföreningen som fick tåget att stanna, företaget att flytta till byn och flyttströmmarna att vända.Nu är det klart – Tvärålunds byalag prisas som Årets kooperativ i Sverige 2018! 

– Tvärålunds byaförening är ett gott exempel på hur kooperativ möter lokala behov och skapar hållbar och inkluderande tillväxt, säger Gordon Hahn ordförande i Coompanion och även ordförande i juryn.

På de tolv år som byaföreningen verkat har man lyckats med mycket i den lilla byn på ca 500 invånare. Att skapa finansiering till en ny perrong så att tåget stannar i byn och möjliggör pendling till Umeå är hittills det mest avgörande. Nya familjer har flyttat in, huspriserna har stigit och det har också underlättat för boende att ta lån för renoveringar och utbyggnader med mera.

De flesta bybor är medlemmar i kooperativet Tvärålunds byaförening som inte har några anställda utan med ideella krafter driver framgångsrik lokal näringslivspolitik. Bland annat har man lyckats attrahera Komatsu Forest (skogsmaskiner) att flytta in med serviceverkstad i industrihuset som kooperativet renoverat och driver.

Nu planeras för ett nytt aktivitetshus, nya bostäder, ett serviceboende, bilpool, utveckling av skola, barnomsorg och annan lokal service för nytta och nöje.

Att samlas kring ett gemensamt syfte, ha olika kompetenser, bjuda in nyinflyttade och framförallt ha roligt tillsammans, beskriver föreningen som sitt recept på lokal utveckling.

Årets finalister

Årets övriga ”finalister” var Backatorpsskolan på Hisingen i Göteborg där både föräldrar och personal är medlemmar,  Stora Coop i Karlshamn som är en stark förebild vad gäller att driva en butik hållbart. Även dalakooperativet Koopus som stöttar människor tillbaka till arbetsmarknaden och levererar i en tuff bransch.

Om utmärkelsen

Tvärålunds byalag tog emot utmärkelsen i samband med Coompanions höstmöte i Stockholm 6 november.

Årets kooperativ delas ut årligen av Arbetsgivarföreningen KFO, We Effect och Coompanion. En jury som består av Eva Carlsson Tillväxtverket, Mats Evergren NyföretagarCentrum, Gordon Hahn Coompanion och Anna Tibblin tar emot nomineringar från hela landet och utser fyra finalister. Därefter öppnas för omröstning från allmänheten.

Läs mer här om alla nominerade och utmärkelsen!