Clean Car Service vinner Nyttigaste Affären 2018

Skinande rena bilar ger fler jobb på Västra Hisingen. Nu vinner Volvo, Vägen ut! kooperativen och Västra Hisingens stadsdelsförvaltning priset Nyttigaste Affären 2018. Clean Car Service får priset för att samarbetet skapar samhällsnytta i närområdet på ett helt unikt sätt.

Priset delades ut på Johanneberg Sciencepark den 29 november. Juryn motiverar sitt beslut:

”Nyttigaste Affären 2018 tillfaller Clean Car Service för sitt gränsöverskridande och innovativa samarbete som gagnar både individer, företag, anställda och samhälle.

Clean Car Service är en unik samverkanssatsning mellan näringslivet, ett socialt företag och staden. En satsning som visar att affärssamarbete kan skapa riktig samhällsnytta.

Clean Car Service tillhandahåller biltvätt i Volvo Bils anläggning i Torslanda, Göteborg, där Volvo Bil och Volvo Cars anställda kan beställa biltvätt. Volvo är en viktig aktör inom svenskt näringsliv, som genom Clean Car Service med stolthet startar ett nytt kapitel inom koncernen.

Vägen ut! kooperativen driver biltvätten som ett socialt företag och är genom sin gedigna erfarenhet en garant för att skapa god arbetsmiljö på Clean Car Service. Tydlig demokratisk struktur och möjlighet till inflytande för medarbetarna är några av ledorden.

Göteborgs stad Västra Hisingen tog genom initiativet till Clean Car
Service en aktiv position för integration och arbetsinkludering.”

 

Om Nyttigaste Affären

Coompanion, HSB och Tillväxtverket delar ut Nyttigaste Affären för att sätta fokus på hur företag kan göra verkligt nyttiga affärer – för sig själva, för kunderna och för samhället.

Det som belönas är ett affärssamarbete, så vinnarna är alltid minst två. Åtminstone en av aktörerna ska drivas demokratiskt, med samhällsnytta som drivkraft. Vinnarna ska ha en affärsrelation som ger ett mervärde – det kanske till exempel är klimatsmart eller skapar jobb åt personer långt från arbetsmarknaden.

 

Nominera nästa år vinnare

Redan nu är det möjligt att nominera 2019 års pristagare av Nyttigaste Affären. Priset fortsätter att rikta uppmärksamheten mot viktigt pionjärarbete som kan inspirera fler till social ansvarstagande.

Nominera på nyttigasteaffaren.se