Utveckla ditt kooperativa ledarskap i höst

Ta chansen att gå Coompanions ett-åriga distansutbildning! Det är en unik ledarskapsutbildning med fokus på att leda företag som förenar goda värderingar med lönsamhet.
Utbildningen är även givande för er som vill få bredare kunskap om kooperation som kraft för samhällsförändring, metoder och verktyg samt utveckla ert personliga ledarskap.
Coompanion Roslagen & Norrort driver den 1-åriga, nationella distanskursen Kooperativt & idéburet ledarskap via Jakobsbergs folkhögskola.
På hemsidan finns mer information och filmer där deltagare från tidigare år berättar.