Nej till digitala A- och B-lag

Debattartikel från Byanätsforum, Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF

Publiceras även i Dagens Samhälle

Sverige är i många fall ett föregångsland när det kommer till bredbandsutbyggnaden jämfört med många andra länder. Under 2018 gjordes en omfattande undersökning av alla länders genomsnittliga bredbandshastighet och där kom Sverige på en hedrande andraplats efter Singapore. I takt med att bredbandsutbyggnaden kommer längre ut på landsbygden blir frågan om robusthet och snabbhet allt viktigare. Därför är det oroväckande att regeringens bredbandsstrategi bidrar till att skapa digitala A- och B-lag, där vissa hushåll och företag på landsbygden riskerar att bli utan snabb uppkoppling.

Brister i fördelning av stödet

Vi anser att det finns risk för att ett digitalt utanförskap är på väg att byggas upp i Sverige. I nuläget går bredbandsstödet inte alltid till de projekt som behöver det mest. Idag får många mindre projekt på glesbygden avslag på sina ansökningar, då länsstyrelsen premierar ansökningar som innehåller ett högre antal möjliga anslutningar inom ett område. Vi anser att det är viktigt att de projekt som har störst behov av finansiellt stöd också får det. Det rör framförallt områden i glesbygd där marknadskrafterna har mycket svårt att hitta ekonomisk vinning i att bygga.

Behov av en stärkt bredbandsstrategi

Den nationella bredbandsstrategin är i huvudsak välskriven med ambitiösa mål om att 99,9 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha uppkopplingshastighet om minst 100 Mbit/s senast år 2025. Tyvärr innebär det att resten ska nöja sig med en hastighet på 30 Mbit/s. Det betyder att fler än 10 000 personer inte kommer att kunna ta del av den kommande digitala ekonomin, digitala vård- och larmtjänster eller digital handel och underhållning. För landsbygdens företag är bra uppkoppling avgörande. Då 30 Mbit/s knappt räcker till dagens tjänster finns det ingen anledning att tro att det ska räcka i framtiden. Vi vill därför att den nationella bredbandsstrategin stärks och genom vårt upprop #100MbitTillAlla vill vi följande:

  • Samtliga hushåll och företag i Sverige ska garanteras en uppkopplingshastighet om minst 100 Mbit/s år 2025 och att bredbandsstrategins mål stärks.
  • Det ska vara en stabil och snabb uppkoppling utan krav på datamängd och till en rimlig kostnad för varje enskilt hushåll och företag.
  • Att det offentliga tar ett större ansvar för att de sista hushållen och företagen får snabb och stabil bredbandsuppkoppling än vad det gjort hittills.

 

Anna Johansson och Tommy Nilsson, projektledare Byanätsforum

Åse Classon och Staffan Nilsson, ordförande, Hela Sverige ska leva

Gordon Hahn, ordförande, Coompanion

Palle Borgström, förbundsordförande, LRF