Bygg och bo tillsammans! Stor konferens i Göteborg.

Hur kan vi bygga och bo tillsammans? I seminarierna på konferensen Socialt Byggande den 19-20 september lyfter vi bygg- och bogemenskaper, exempel på kooperativa hyresrätter såsom LagnöBo och Hogslätts vänboende och hur vi kan skapa och finansiera bygg- och bogemenskaper som möter människors behov. 

Se hela programmet

Boka biljett

Sätt igång med ert bygg- eller boendeprojekt!

Vill ni ha hjälp att komma igång med bygg- eller bogemenskap? Ta kontakt med oss på Coompanion Göteborgsregionen för kostnadsfri rådgivning.

bygg och bo tillsammans

Bilder från LagnöBo kooperativ hyresrättsförening i Trosa.