Kan medarbetarna ta över företaget?

Står er arbetsplats inför ett ägarskifte? Medarbetarövertagande kan vara ett riktigt bra sätt att behålla jobben på orten!

Det kan vara riktigt framgångsrikt för att:

  • befintliga ägare vill ”bredda” ägarskapet och öka engagemanget.
  • ägare och/eller anställda vill ”generationsskifta” företaget till anställda.
  • det kan vara ett alternativ till att företaget läggs ner.
  • det kan hindra att företaget köps upp och flyttas.

Om man tittar på andra länder så är personalövertagande i form av medarbetarägda kooperativa företag ganska vanligt. Men i Sverige hittar vi betydligt färre exempel.

Vad händer när ett företags ägare närmar sig pensionsåldern? I Sverige står vi inför ett läge där många företag kommer behöva göra ett ägarskifte. Tänk om de anställda – som redan kan företaget – kan ta över? Det kan vara ett sätt att förhindra att företaget läggs ner flyttas till ett annat land.

Ta kontakt med Coompanion där ni bor för att få hjälp och rådgivning med ägarskifte.