6 anledningar till att starta kooperativ

Funderar ni på att starta företag tillsammans? Starta kooperativ! Det är ett modernt, demokratiskt och hållbart sätt att driva företag. Här är några anledningar!

Vi hjälper er dessutom att komma igång genom vår kostnadsfria rådgivning!

1. Demokratiskt sätt att driva företag

I ett kooperativ har varje person har lika stor möjlighet att påverka genom sitt medlemskap. Anställda kan också ha möjligheten att blir medlemmar och ägare. Om man tar in kapital från en utomstående investerare är deras påverkningsmöjligheter dessutom begränsade.

2. Hållbart på flera sätt

Undersökningar har visat att kooperativ har en högre ambitionsnivå i sitt hållbarhetsarbete jämfört med investerarägda företag. Kooperativ är dessutom mer ekonomiskt hållbara än andra företag. I era stadgar väljer ni själva om företagets vinst ska delas ut till medlemmarna eller om vinsten ska återinvesteras i verksamheten.

3. Låg personlig risk

En ekonomisk förening är en egen juridisk person, vilket innebär att föreningen kan ingå avtal och ha skulder. Medlemmarnas ansvar begränsas enbart till den insats de har betalat till föreningen.

4. Kräver ingen större kapitalinsats

Om ni väljer att driva kooperativet som en ekonomisk förening så är det enkelt att komma igång. När man till exempel startar aktiebolag så krävs ett startkapital på minst 25.000 kronor. När ni startar en ekonomisk förening bestämmer ni själva hur stor varje medlems insats ska vara.

5. Kooperation är framtiden

Kooperation är ett sätt att driva företag som verkligen rimmar med den moderna synen på hållbarhet och demokrati. Ekonomisk förening är den företagsform som ökar mest och är populär bland unga.

6. Enklare och roligare tillsammans

Fördelarna med att starta tillsammans är inte bara att man kan dela på risker och arbetsinsats, utan även att man får kollegor och ett större nätverk. Det blir helt enkelt ett mer robust företag. De flesta tycker också att det är roligare att fira framgångar tillsammans.

Ta kontakt med oss för att få kostnadsfri rådgivning och hjälp med att starta och driva företag.