Katalysator för hållbart närsamhälle

social innovation i norr

Stöckebygdens Utveckling fungerar som en katalysator när det handlar om hållbar, lokal utveckling med fokus på entreprenörskap, närservice och folkhälsa. Målet är att göra Stöckebygden till en ännu mer attraktiv att bo, leva och verka i.

Se filmerna om Stöckebygdens Utveckling!