Coompanion satsar för stärkt demokrati

Kooperativt företagande bidrar till ökad medvetenhet om demokrati och fördelarna med demokratisk organisering. Coompanion gör under 2019-2020 en extra satsning tillsammans med Regeringens kommitté Demokratin 100 år, för att sprida och inspirera till stärkt demokrati.

En av de egenskaper som kooperativa företag har gemensamt är att de drivs utifrån gemensamma principer om demokrati och delaktighet. Coompanion arbetar bland annat med att ge kostnadsfri rådgivning inom områden där demokratiskt företagande är fördelaktigt. Ofta handlar det om samhällsutmaningar, så som en exkluderande arbetsmarknad eller minskad offentlig service på landsbygden. Bostadsbristen är också ett talande exempel då Sverige står inför en rad utmaningar när det kommer till bostadsförsörjningen. Människor söker lösningar för att kunna bo mer hållbart – både utifrån ett miljömässigt perspektiv, men även det sociala. Vi ser därför allt fler som intresserar sig för s.k. bo- och byggemenskaper, ett sätt för en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Hela processen bygger på delaktighet och demokrati.

Utöver samhällsutmaningar kan det också handla om möjlighet till självbestämmande ur andra perspektiv. I digitala plattformskooperativ går användarna samman för att både äga sin egen data, själva bestämma villkoren och äga företaget tillsammans. Ett annat exempel är medarbetarövertagande; ett sätt för nedläggningshotade företag att låta personalen ta över och driva företaget vidare tillsammans.

Kooperationen spelar också en viktig roll i den svenska demokratins historia. För ca 100 år sedan bidrog kvinnor i Sveriges första kvinnokooperativ Svenska Hem (som även blev Sveriges största kooperativ), till en viktig utveckling av detaljhandeln samtidigt som de drev frågan om allmän rösträtt. Föreningen hade som mest 3300 medlemmar, däribland Selma Lagerlöf, Ellen Key, Elin Wägner, Emilia Broomé och Harriet Bosse, varav många aktiva i den kvinnliga rösträttsrörelsen. Den här kooperativa delen av historien har för övrigt blivit dramatiserad och en av de mest populära tv-serierna på SVT, Fröken Frimans krig. Kvinnornas kamp för rösträtt påverkade en rad beslut under 1910-talet och i september 1921 kunde så det första riksdagsvalet där både män och kvinnor fick rösta hållas.

När människor vill lösa en gemensam utmaning är den kooperativa modellen oslagbar – och den bygger på demokrati. Under 2019-2020 inspirerar Coompanion till stärkt demokrati genom flera olika aktiviteter. Startskottet gick i november 2019 då Coompanion Sverige undertecknade Deklaration för en stark demokrati. Därmed har vi formellt och offentligt tagit ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Vill din organisation också skriva under Deklarationen för en stark demokrati? Här kan ni göra det!