Så bidrar vi till de globala hållbarhetsmålen

Coompanion har en vision om en jämlik och demokratisk samhällsutveckling genom entreprenörskap präglat av hållbarhet och kooperation. För att komma dit tar vi sikte på de globala målen, som världens länder genom FN tillsammans kommit överens om.

Ni vet väl om att vi kan hjälpa er ta första steget mot ett mer hållbart företagande? Ta kontakt med Coompanion där ni bor eller skapa er egen action plan på sajten StartaHållbart.se.

Här kan du läsa om några delmål som vi lägger extra stor vikt vid!

 

Jämställdhet

Jämställdhet

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

 

anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

 

minskad ojämnlikhet

Minskad ojämlikhet

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

 

hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen

11.A Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

 

Coompanion tar sikte på de globala målen

Hållbar konsumtion och produktion

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

 

genomförande och globalt partnerskap

Genomförande och globalt partnerskap

17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.