Gycklar för en bättre värld

trix gycklargruppen

Gycklargruppen Trix har drivit sin verksamhet i över 20 år. Med kultur som verktyg tar de sig an sociala frågor. Genom sina föreställningar och pedagogiska projekt sprider de livsglädje och jobbar aktivt för ett mångkulturellt, hållbart och roligare samhälle. ”Trixarna” spelar nordens största eldföreställningar, håller teater för unga och unga vuxna, bedriver pedagogisk verksamhet och underhåller med sanslöst gyckel. Deras scen heter Trixteatern och finns i Västerås.

De träffades genom en rollspelsförening, pluggade tillsammans och startade nycirkusverksamhet på fritiden, till en början som en löst sammansatt grupp. Under gymnasietiden tog de chansen att starta ett UF-företag med hjälp av Ung Företagsamhet, ett konceptet som även innefattar att avveckla sitt UF-företag innan läsårets slut.

– Vi tyckte det skulle vara tråkigt att lägga ned verksamheten vi hade byggt upp tillsammans, så därför valde vi att starta upp företaget direkt efter gymnasiet, säger Erik Klinga, gycklare och en av medgrundarna. Vi ville driva företaget på demokratiska grunder, alla skulle ha lika mycket att säga till om och därför kändes det naturligt att starta en ekonomisk förening och bli ett kooperativ, fortsätter Erik.

Att alla ska ha lika mycket att säga till om är lika viktigt för gruppen än idag. Kooperativet har en styrelse som jobbar med de strategiska frågorna, och i den operativa verksamheten försöker de alltid jobba efter en demokratisk process i de större besluten.

– Vi är ju en idéburen och verksamhetsstyrd organisation. Det som driver oss är mer att vi ska få göra det vi älskar att göra, än att företaget ska göra stora vinster.

Kooperativet har idag fem olika verksamhetsgrenar. Föreställning/produktion är en av de största, historiskt sett. I skrivande stund är det en nästintill obefintlig marknad på grund av coronapandemins effekter på kulturella evenemang. En annan, inte fullt lika påverkad gren är den pedagogiska verksamheten. Där blir cirkusen ett jagstärkande verktyg för att utveckla skolbarns självförtroende, samarbetslust och kreativitet.

Utöver detta har Trixarna också en egen teater; Trixteatern (som finns i Västerås), de driver en butik för jongleringsutrustning samt håller event för företag.

Läs mer om Gycklargruppen Trix på deras webbplats!