Räddade jobben lokalt tack vare personalövertagande

Dan Kjellberg, Maskinsystem

Pensionen närmade sig och framtiden var osäker för Krister Källström och hans företag och livsverk Maskinsystem AB. Vem skulle ta över? Och hur skulle han kunna rädda den så viktiga lokala identiteten? Lösningen blev ett personalövertagande, där femton av de dåvarande sexton medarbetarna på företaget tog över verksamheten.
– Om vi blivit uppköpta är det inte säkert att vi funnits idag, säger Dan Kjellberg, vd sedan 2011.

Vika, strax söder om Falun. Det är här Maskinsystem har sina lokaler, ett välmående verkstadsföretag med fokus på specialmaskiner till stålindustrin, med stora kunder som ABB, Sandvik och många fler. Omsättningen var i fjol närmare 33 miljoner, att jämföras med 17,5 året innan.

Dan Kjellberg visar stolt upp den verksamhet som ”räddades” tack vare personalövertagandet en vacker vårdag för fjorton år sedan. Krister Källström hade startat företaget 1983 och var mån om att hitta en bra lösning för framtiden, men det var svårt att få till ett bra ägarskifte. Krister var mån om det lokala, och ville inte att verksamheten riskerade att flyttas bort. Samtidigt fanns redan en sammansvetsad personalgrupp som hade jobbat länge tillsammans, och var beredd att ta ett fortsatt ansvar. Diskussioner tog fart, som övergick i en konkret process där allt formaliserades i stadgar som bland annat hanterade frågor kring ägande, övertagande av ägande och utdelning. I stadgarna står det skrivet att enbart anställda får äga företaget, men att man inte måste äga för att jobba på företaget. När någon slutar eller går i pension löses de ut.

Rent tekniskt startades ett nytt bolag med namnet Maskinsystem i Falun AB och Krister Källström bytte namn på ”gamla” Maskinsystem men behöll organisationsnumret. Det nya bolaget kunde efter en femårsperiod lösa ut Krister och därtill köpa över alla maskiner och utrustning från det gamla bolaget. Idag är ägandet differentierat mellan de anställda, men ingen är majoritetsägare. Och de nyanställda som tillkommer får frågan om de vill bli delägare de gånger aktier finns att tillgå, via så kallat hembudsförfarande.

Företaget Maskinsystem lät personalen ta över när pensionen närmade sig för ägaren Krister Källström.
Företaget Maskinsystem lät personalen ta över när pensionen närmade sig för ägaren Krister Källström.

Samarbete i alla led

Vad som har kännetecknat övertagandet, från starten, är med vilken transparens allt skett. De stora besluten har tagits gemensamt och solidariskt, och alla har full insyn i ekonomin. Det ska vara vattentätt, som Dan uttrycker det, alla ska förstå.
– Vi driver företaget idag som ett kooperativ med sju ägare. Vi har en väldigt platt organisation, där alla vet vad som behöver göras, och där alla ser ett mervärde i att kunna gå till en arbetsplats som man själv har en stor delaktighet i. Lagarbetet löper genom hela produktionsledet, från konstruktörer till produktion och montering. Genom att alla tillåts vara kreativa och ha en åsikt har företaget blivit bra på problemlösning. Och personalomsättningen är minimal. Man kan säga att ett mjukt ledarskap är viktigt, vi litar på varandras kompetenser och vad som måste göras. Det går inte att peka med hela handen.
Dan är mycket nöjd över resan som Maskinsystem gjort och gör, vilket borgar för många bra år i framtiden.
– Så här med lite perspektiv kan vi ju se att alla kunskaper blev kvar i företaget när vi i personalen tog över, samt de så viktiga kundrelationerna. Det hade säkerligen blivit något annat med en extern ägare. Krister, den gamle ägaren, är ganska nöjd och glad idag.

I ett internationellt perspektiv är det vanligt med personalövertagande i form av medarbetarägda kooperativa företag, för att få sunda företag att leva vidare. Många goda exempel finns i flera europeiska länder och i USA, där utvecklingen kommit längre.
I Sverige – där 35 procent av alla företag ägs av människor som passerat pensionsåldern – är prognosen något utmanande. Mer än var femte småföretagare beräknas dra sig tillbaka och gå i pension de närmaste fem åren. Totalt berörs i runda tal 60 000 anställda. Krister Källström och hans livsverk Maskinsystem utgör ett bra exempel på hur en driven ensamföretagare kan säkra att företaget kan få en ny skjuts in i framtiden, även efter sin pensionering.
– Det här var det bästa som kunde hända för oss på Maskinsystem. Vi har kvar vår tajta skara av medarbetare här, företagets DNA. Vi möter framtiden med en yrkesstolthet som är svår att finna, som bara kan komma ur ett äkta och stort engagemang.

Till dem som funderar på en liknande lösning för ägarskifte, säger Dan så här.
– Jag skulle säga att det bara är att köra, ta reda på förutsättningarna och lita på kraften och kompetensen, och inte minst det naturliga engagemanget.

Text & bild: Johan Pellas