10 år och 100 sociala investeringar

Socialt entreprenörskap

Sveriges sociala företag är en viktig byggsten i framtidens hållbara samhälle. Därför behöver det finnas ett starkt finansiellt stödsystem till dessa företag, kooperativ och föreningar, menar Mikrofonden, som blivit en av landets största investerare i samhällsnyttiga företag.

Vill ni prata finansiering eller bolla er affärsidé med våra experter? Boka kostnadsfri rådgivning med Coompanion i er region!

För tio år sedan gick Coompanion och flera andra organisationer inom civilsamhället ihop och bildade Mikrofonden. Nu firar de tio år med att ha ställt ut över 10 miljoner kronor i mikrokreditgarantier och direktinvesteringar till sammanlagt 100 sociala företag och föreningar runt om i landet.

Det gör Mikrofonden till Sveriges största så kallade Social Impact Investor, alltså social investerare, sett till hur många företag och föreningar som organisationen stöttat.

– Vi är civilsamhällets och kooperationens egna riskkapitalkooperativ. Vi ser oss som vår sektors motsvarighet till näringslivets Almi Invest, säger Ylva Lundkvist Fridh, vd på Mikrofonden Sverige.

Hon hävdar att de sociala företagen i Sverige skapar många nya arbetstillfällen och stor samhällsnytta.

– Därför är det svårt att förstå varför staten inte ger lika goda förutsättningar för samhällsnyttiga som vinstutdelande företag att starta och utvecklas. Vi hoppas att offentlig sektor i ännu högre utsträckning kommer att börja samverka med Mikrofonden, så att vi tillsammans kan hjälpa ännu fler sociala företag att lyckas med finansieringen, säger Ylva Lundkvist Fridh.

Finansieringsfrågan har inte minst blivit extra viktig i samband med coronakrisen, där Mikrofonden märkt en starkt ökad efterfrågan på stöd. Därför har de uttryckt en vilja att samverka med staten om ett krispaket med bankgarantier till föreningar, som ofta går miste om de insatser som riktas till näringslivet.

Alla de hundra företag och föreningar som fått lånegaranti eller någon annan typ av finansiering via Mikrofonden bidrar till de globala målen. Med hjälp av finansiering har de kunnat utveckla sina verksamheter, vuxit och skapat fler arbetstillfällen eller nya innovativa och hållbara tjänster.

Det finns åtta regionala Mikrofonder i Sverige, som alla erbjuder garantier och kapitalinvesteringar till företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling. I stora delar av landet arbetar de ideellt, till skillnad från anställda på statliga Almi Invest, som riktar sig till bolag med vinstutdelning.

– Vi tror att vägen mot ett hållbart samhälle går genom socialt företagande och social innovation, säger Ylva Lundkvist Fridh.

Vill du veta mer?

Besök Mikrofondens hemsida

Kontakt
Ylva Lundkvist Fridh, VD

ylva.lundkvistfridh@mikrofonden.se
010-479 77 46