Dubbelt så många nya kooperativ startade 2019 i Stockholmsregionen

Dubbelt så många kooperativ startade 2019

Många företag riskerar att duka under i Coronakrisens spår. En ny rapport från Svensk Kooperation visar att kooperativa företag är mer livskraftiga än andra företag, med en överlevnadsgrad på närmare 90 procent. Rapporten visar att det under perioden 2008-2018 har startats närmare 400 nya kooperativa företag per år i Sverige. Från 2018 kan vi se en fördubbling av starter i Stockholmsregionen, då Coompanion medverkade till 190 startade företag under 2019.

Fram till för bara några år sedan har aktörer inom näringslivet många gånger varit undantagna från ett mer aktivt ansvar som samhällsutvecklare. Några avgörande faktorer för detta är bl a att det varken funnits incitament, styrmedel eller kompetens för att se vinsterna av ett mer samhällsnyttigt entreprenörskap. Genom Coompanions expertis inom jämställdhet, mångfald och hållbarhet ser vi stora möjligheter att attrahera nya entreprenörer från målgrupperna kvinnor, utlandsfödda och unga.

–   ”De kooperativa företagen utgör en viktig del av näringslivet över hela landet och är dessutom ofta ett långsiktigt, hållbart företagande som är mindre sårbart i kristider. Vi kan konstatera att den kooperativa formen av företagande utvecklas med sin tid och bidrar med lösningar på behov och utmaningar som människor möter”, säger Anna Karin Hatt, ordförande för Svensk Kooperation samt vd och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund.

Rapporten Nya kooperativa företag 2008-2018 – siffror, fakta och trender ger helt ny statistik och kunskap om de kooperativa företag, i form av ekonomiska föreningar, som startats. De nya kooperativa företagen finns i många olika branscher, i storstäder som på landsbygd. De första tre åren är en kritisk period för nystartade företag men rapporten visar att närmare 90 procent av de kooperativa företagen överlever. Det är en högre överlevnadsgrad än alla andra företagsformer, som aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Kooperativa företag är också en av de två företagsformer som ökat de senaste elva åren.

–   “Det finns stor potential att starta ännu fler kooperativa företag i Stockholms län. Kooperativa företag är värdestyrda och demokratiskt ägda företag med en värdegrund som passar för inte minst unga personer. Men det finns en stor okunskap om företagsformen, och vi jobbar hårt för att sprida kunskapen om det kooperativa företagandet”, säger Kjell Johansson ordförande för Coompanion Stockholm, som ger råd och stöttar vid bildande av nya kooperativa företag.

Svensk Kooperation och Coompanion anser att det också krävs politiska initiativ för att utnyttja den potential och möta det intresse som finns och öka det nya kooperativa företagandet ytterligare i Sverige.

–   “Det behövs mer kunskap om den kooperativa företagsformen, bättre finansieringsmöjligheter för nya kooperativa företag samt långsiktiga, stabila förutsättningar för rådgivning till nya kooperativa företag”, säger Anna Karin Hatt, ordförande för Svensk Kooperation.

Rapporten finns att läsa på Svensk Kooperations webbplats.

Kontakt:

Kjell Johansson, ordf Coompanion Stockholm

070-593 21 36

kvalitetspartner@telia.com

Av totalt 25 Coompanion kontor i Sverige finns två i Stockholms län, Coompanion Roslagen & Norrort (ekonomisk förening) samt Coompanion Stockholm (ideell förening). Båda utan vinstutdelning, med medlemmar bestående av främst kooperativa och sociala företag.
Vi arbetar tillsammans för att främja entreprenörskap som möter aktuella samhällsutmaningar. Det gör vi bland annat genom kostnadsfri rådgivning, projekt, tjänster och utbildning. Resultatet blir ett entreprenörskap för både människa och miljö i form av kooperativ, småföretag som samverkar, lokal utveckling, social innovation och gemensam framtidstro.