De osynliga företagarna – en kväll i kooperationens tecken

Varför känner inte fler till företagsformen ekonomisk förening och kooperationens fördelar? Hur ska vi göra för att ändra på det? Det var frågor som diskuterades flitigt på Coompanion Kalmar läns föreläsningskväll med efterföljande paneldebatt på temat ”de osynliga företagarna” i Mönsterås den 25 november. Med på kvällen fanns Jan Edén från Svensk Kooperation, som bildats med syftet att lyfta fram den kooperativa företagsformens alla fördelar och verka för att ekonomiska föreningar ska beaktas likvärdiga med aktiebolag och enskilda firmor av lagstiftare och finansiärer. Ett 40-tal intresserade slöt upp och under kvällen varvades föreläsningar alla på temat kooperation. Lars Lindkvist från Linnéuniversitetet, som följt flera kooperativa företag under trettio års tid berättade om denna långtidsstudie och hur väl de kooperativa företagen klarat både med- och motgång. Kristina Lindelöf berättade om sin ekoby Ingebo Hagar där man i byn enats i kooperativ kring satsningar på solpaneler samt egna biologiska dammar för rening av avlopp. Kvällen avslutades med en paneldebatt där dels inbjudna lokala politiker samt politiker från riksplanet ingick tillsammans med kvällens föredragshållare.

-Jag tycker vi fick en bra och livlig diskussion här ikväll kring kooperationens fördelar och hur vi kan utveckla den både lokalt och på riksplanet, säger verksamhetsledaren för Coompanion i Kalmar Län Ewa Engdahl.