Främja utvecklingen av socialt företagande och entreprenörskap

Coompanion Blekinge är sedan 2019 en del utav Region Blekinges projekt ”Socialt entreprenörskap och företagande i Blekinges främjandesystem”. Projektet drivs under år 2019 t.o.m. oktober 2020 med syftet att sprida kunskap om vad socialt företagande innebär till såväl företagsfrämjare och entreprenörer i Blekinge.

Huvudfinansiär är Tillväxtverket som på uppdrag av regeringen har ett uppdrag att skapa ett än mer inkluderande och hållbart och samhälle genom socialt företagande, för att möta de utmaningar samhället står inför.

I Blekinge jobbar vi med att sprida kunskap kring socialt företagande liksom att utveckla det företagsfrämjande systemet. Ett av uppdragen i projektet är att vi just nu dammsuger Blekinge på sociala företag och sociala innovationer vars drivkraft är att lösa Blekinges samhällsutmaningar med nya innovativa idéer – genom kampanjen #gamechangerBlekinge, här kan du läsa mer om just #gamechangerBlekinge. Inom projektet genomförs ett antal events riktade både till företgasfrämjande organisationer och till sociala entreprenörer. Den 6 mars 2020 anordnades en dag med inspirationsseminarium för länets företagsfrämjare och under september 2020 väntar Blekinges första ”social business board”.

Projektet ägs av Region Blekinge som samverkar med Coompanion Blekinge, Almi och BBI.

Vill du veta mer om detta projekt eller boka en inspirationsföreläsning? Välkommen att kontakta projektledare/inspiratör Malin Karlsson:

malin.karlsson@coompanion.se 0766- 33 84 54