Framskrivning av serviceplaner

Coompanion jobbar sedan januari 2020 med ett uppdrag för Region Blekinge inom ramen för det regionala projektet Stärkt regionalt servicearbete. Vi utgör här ett processtöd samt framskrivning av 5 kommunala och en regional serviceplan.

Syfte
Såväl kommersiell som offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Syftet med serviceplanerna är att beskriva tillgång till och skapa en helhetsbild av den kommersiella servicen på olika orter på landsbygden i Blekinge. Så kan det planeras och bedömas prioriteringar och stöd, samt vidareutvecklas och vidtas åtgärder i särskilt utsatta områden. Det är ett arbetssätt till att vidmakthålla och utveckla rimlig servicenivå för landsbygdens boende, företagare och besökare.

Kommersiell service
Uppdraget utgår från den kommersiella servicen såsom dagligvaror och drivmedel på landsbygden. Det kan till exempel vara i form av en lanthandel eller bensinmack. Denna service samordnas ofta med ombudsfunktioner för annan grundläggande service såsom post/paket, apotek och betaltjänster. Offentliga servicen ingår inte i uppdraget. Frågor om skola, vård, infrastruktur och omsorg är kommunernas och regionens ansvar.

Samarbetspartners
Uppdraget som leds av Region Blekinge pågår fram till slutet av september 2020. Samarbetspartners är Blekinges samtliga fem kommuner genom respektive kommuns landbygdsutvecklare. Utöver dessa parter inhämtas erfarenheter och synpunkter från Länsbygderådet och Kommunbygderåden. Coompanion Blekinge ansvarar för framskrivningar av samtliga serviceplaner.

Vill du veta mera om uppdraget kontakta Coompanion Blekinges landsbygdsutvecklare Heleen Podsedkowska på tel. 0766-338723 eller heleen.podsedkowska@coompanion.se.