Internationell landsbygdskonferens i Högsby

“Learning by doing” var temat för konferensen i slutet av november, där ett 50-tal deltagare från Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige engagerade sig i ungas möjligheter på landsbygden.

Berga fick agera fallstudie och deltagarna besökte Hasse och Liz trädgårdscafé och vintagebutikBerga samhällsförening och biografen, Ditt Ekokött, Hanåsa Sågverk och Café Tre Århundraden.

Unga representanter från alla länderna tävlade in en Österssjö-quizz och fick sedan i uppdrag att bilda en framtidsgrupp för att planera ett fortsättningsprojekt, Rural Flagship 2.0.

De fick därefter i uppgift att med hjälp av lite olika metoder fundera på hur Berga kan utvecklas utifrån tre teman: entreprenörskap, innovation och ungas delaktighet i samhällsutvecklingen. Förslagen filmades och presenterades under pompa och ståt för de besökta företagen i Höllywood Studios.

Konferensen var den tionde i rad i projekt “Sustainable Rural Developement through Youth Entrepreneurship, Innovation and Participation in the Baltic Sea Reagion”, som har pågått i tre år och slutar till sommaren. En framtidsgrupp som ska planera för ett fortsättningsprojekt, utsågs under konferensen och består av unga representanter från alla länderna. Diskussionen kring det framtida projektet förs delvis i Facebook-gruppen Rural Flagship 2.0.