Medarbetarna tar över – en lösning på stundade pensionsavgångar

Sverige har Europas äldsta företagare och om inget görs kan vi snart börja tala om en 

“företagsdöd” runt om i landet. Faktum är att cirka 35 % av företagarna utanför storstadsområdena redan passerat pensionsåldern och många fler gör det de närmaste åren. Många ägarskiften sker inom familjen och andra företag hittar nya externa ägare vilket ibland leder till att verksamheten flyttas utomlands och lämnar de anställda utan jobb. Men faktum är att allt för många misslyckas med ägarskiftet vilket får till följd att företag pensioneras i onödan.

Vi vill motverka att företagen pensioneras bara för att ägarna gör det och därför arbetar vi med en ny innovativ affärsmodell baserad på medarbetarövertagande. Om medarbetarna tar över företaget eller en majoritet av dessa, skapar man ett medarbetarägt kooperativt företag. Själva övertagandet kan ske på olika sätt så som t.ex. att medarbetarna köper ut den tidigare ägaren och dess aktier. Ett annat sätt kan vara att medarbetarna skapar en ekonomisk förening som sedan köper bolaget. Bolaget blir då ett dotterbolag till den ekonomiska föreningen. Konceptet är betydligt mer förekommande i andra länder som till exempel Frankrike, där vi har hämtat inspiration till modellen. Läs mer om konceptet på TransferToCoops hemsida.

Ska du gå i pension och vill hitta ett sätt för företaget att leva vidare? Är du anställd och vill förhindra att din arbetsplats försvinner? Eller träffar du personer som berörs av problematiken? Kontakta oss på Coompanion Kalmar län så hjälper vi er!