Upphandla schysst – hur gör man?

PROGRAM BLOCK ETT:

• Vad är sociala hänsyn och vad är syftet?

• Regelverk i EU och Sverige.

• Hur kan vi använda oss av sociala hänsyn i offentlig upphandling

• Reserverad upphandling – en möjlighet att handla med sociala företag – regelverk och tillämpningar.

• Idéburna offentliga partnerskap – vad är det, rättsläge och tillämpning

• Framgångsfaktorer för att lyckas med upphandling med samhälleliga mål.

• Ny lagstiftning från 2019 kring sociala tjänster och kooperativa företag – vad innebär det?

PROGRAM BLOCK TVÅ

• Introduktion till offentlig upphandling

• Regelverk och terminologi på upphandlingsområdet

• Hur kan jag som småföretagare vara med i offentliga upphandlingar?

• Förfrågningsunderlag och anbudsskrivning Eva Ternegren

Vi kan ta emot 30 personer och för att planera måltider vill vi gärna att du anmäler dig senast 13/9. Anmälan skickas till henrik.wennesund@coompanion.se.

Varmt välkommen!