Vi är Sveriges enda experter på kooperativt företagande i ekonomisk förening. På våra 25 Coompanion-kontor finns företagsrådgivare med specialkännedom om lokala marknader, och om specifika affärsområden. De kan hjälpa er att analysera behov och marknader, vässa er idé, söka finansiering, hitta andra företag att samverka med, ge kompetensutveckling och stöd när ni planerar att expandera.

Förutom vår kostnadsfria rådgivning erbjuder vi tjänster inom fem områden:

1) Lokal utveckling

När skolan, posten och affären på en liten ort hotas av nedläggning kan lokala utvecklingsgrupper, ekonomiska föreningar och bygdebolag vända utvecklingen. En ekonomisk förening öppnar nya möjligheter för ett socialt företagande som gagnar byns gemenskap och sociala liv utan krav på ekonomisk avkastning. Coompanion vägleder i uppstart och drift av föreningar som får landsbygden att leva.

2) Företagssamverkan

Små företag har mycket att vinna på att samverka med andra: Skapa skalfördelar, stärka sin kompetens, bredda sitt kundunderlag och sänka sina kostnader. Coompanion hjälper till att koppla ihop entreprenörer med varandra genom kompanjoner.se

3) Socialt företagande

En stor utmaning idag är att många står utanför arbetsmarknaden, och inte får visa vad de vill och kan. Kooperativt företagande ger fler chansen att använda sina egna resurser. De kan skaffa sig större nätverk, komplettera sina kompetenser, dela arbetsbördan och riskerna med andra. Coompanion hjälper till att starta upp sociala företag så att fler blir delaktiga i arbetslivet.

4) Ungas entreprenörskap

Hur tar man steget från att vara intresserad av entreprenörskap till att konkret jobba fram säljbara idéer?  Coompanion håller workshops för unga vuxna (16-30 år) som får öva upp sin förmåga att omsätta egna talanger, drömmar och kompetenser till affärskoncept. Metoden heter Ready Set Go.

5) Vård och omsorg

Anställda som själva vill ta över verksamheten de jobbar inom, eller brukare/anhöriga som vill äga företaget de får service från, kan ta hjälp av Coompanion med att starta upp ett kooperativ. Vi har goda kunskaper om de speciella förutsättningar och de regelverk som finns kring denna bransch.