Hur får ni ut mest av ert samarbete och hur gör ni det på ett tryggt sätt? Vi har samlat ett antal checklistor som ni kan använda, oavsett om ni ska starta företag tillsammans eller gå in i någon annan typ av samarbete.


Framgångsfaktorer för samverkan

 • Förtroende och tillit
 • Att det finns ett gemensamt behov eller problem som samverkan löser
 • Nyttan är större än insatsen
 • Positiv inställning till samarbete
 • Engagemang
 • Öppen kommunikation
 • Jämbördiga parter
 • Villighet att dela med sig
 • Ärlighet och pålitlighet

Så kan vi hjälpa

 • Kostnadsfri rådgivning
 • Processledning för effektiv start på samverkan (vid behov av ett mer omfattande samarbete – framförallt vid företagssamverkan)
 • Leda utvecklingsarbete för grupper som redan har samverkan men vill utforska nya möjligheter tillsammans
 • Samverkansavtal mellan företagare eller kompanjonavtal mellan delägare

Vanliga punkter i kompanjon- eller samverkansavtal

 • Vilka parter berörs.
 • Målet med samarbetet på kort och lång sikt.
 • Tankar kring finansiering. Exempelvis
 • storlek på eget kapital samt delägares löneuttag vid start.
 • Hur ska vinst och sparande i samarbetet hanteras?
 • Hur ska medlemmarnas lån och externa lån hanteras?
 • Vilka krav ställs på varandra vid ev. kris?
 • Hur in- och utträde ska ske, till exempel vad  gäller del i tillgångar?
 • Lönepolicy – eller för företagssamverkan – hur intäkter respektive kostnader ska hanteras.
 • Vilket ansvar det innebär att vara medlem?
 • Hur ska olika beslut tas och på vilka grunder?
 • Hur ledningen ska formeras. Hur utses exempelvis VD/verksamhetsledare?
 • Konkurrensklausul som begränsar möjlighet att driva verksamhet vid sidan av.

Hitta fler verktyg och mallar

Vi vill göra det så lätt som möjligt för er att starta och driva företag tillsammans! Därför har vi samlat våra bästa mallar och verktyg på en och samma sida.