Region Dalarna har som en av tolv regioner beviljats medel från Tillväxtverket för att stötta arbetsintegrerade sociala företag med att utveckla hållbara affärsidéer och öka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft. Det ska göras inom ett nationellt program under 2016 – 2018 på uppdrag av regeringen. Arbetsförmedlingen är en viktig samrådspartner.

På regional nivå har Region Dalarna i samverkan med Coompanion Dalarna, Samarkand2015 och Kompetensbyrån tagit fram en handlingsplan för ASF i Dalarna. Under våren 2017 har projektet ”Utveckling av ASF i Dalarna” startat, som ska bidra till att öka affärsmässigheten och överlevnadsförmågan för länets arbetsintegrerande sociala företag.

I Dalarna finns ett stort behov av sociala företag som kan möta behoven hos individer och grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Omkring 9 000 personer i Dalarna söker arbete, samtidigt som det råder brist på arbetskraft och vi står inför ett utmanande generationsskifte på arbetsmarknaden. Satsningar på sociala företag är ett led i att bredda arbetsmarknaden för fler människor. De ska leda till betydelsefulla arbetstillfällen, skapa vägar till arbete och inkluderar både sociala hänsyn och hållbarhetsmål.

Läs mer om projektet på regiondalarna.se

Kontaktperson: Bengt Sundgren, Coompanion Dalarna

tfn 070-561 17 05

Region Dalarna har som en av tolv regioner beviljats medel från Tillväxtverket för att stötta arbetsintegrerade sociala företag med att utveckla hållbara affärsidéer och öka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft.
Region Dalarna har som en av tolv regioner beviljats medel från Tillväxtverket för att stötta arbetsintegrerade sociala företag med att utveckla hållbara affärsidéer och öka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft.