Ett projekt för att etablera Yalla Trappans koncept som handlar om att starta ett arbetskooperativ för utrikesfödda kvinnor. Syftet är också att öka sysselsättning och företagande hos utrikesfödda kvinnor genom kooperativt företagande, anställning, praktik eller arbetsförberedande insatser såsom utbildning och studiecirklar.

Projektet skall pågå 2019-2020 skall börja etableras i Borlänge kommun och samverkansparter är Borlänge kommun, Samordningsförbundet Borlänge, Studieförbundet Vuxenskolan och Fornby Folkhögskola.

Tillväxtverket delfinansierar projektet med projektmedel från Nätverk för utrikesfödda kvinnor.
Projektet är ett av fem projekt och de övriga finns i Jönköping (Jönköpings kommun, Öxnehaga), Västerbotten (Skellefteå) och Västra Götaland (Fyrbodal-Mellerud), Blekinge (Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg, Karlshamn).

Projektägare: Coompanion Sverige

Kontaktperson:

Maria Ines Ribeiro de San Juan, Coompanion Dalarna

Telefon: 072 – 012 49 02

E-post till Maria