Exemplen är från en kartläggning av ASF, Arbets­integrerande sociala företag. Kartläggningen var en del av ett större projekt som genomfördes 2017-2018.

Stenbacken Från utanförskap till medborgarskap

Se mer om Stenbacken

Unitis Där arbetsförmåga och intressen styr

Se mer om Unitis

Hassela AlltjänstFlexibla tjänster som utgår från individen

Se mer om Hassela Alltjänst

Kilafix Med hållbar utveckling som ledstjärna

Se mer om Kilafix

Fixarna Kamratlig anda – ett framgångskoncept

Se mer om Fixarna

Adventure Gavle Företaget som bygger livsäventyr

Se mer om Adventure Gavle

BenefactGod idé för både individ, trädgård & bil

Se mer om Benefact

Glädjeverket Behövd, lyssnad till och förstådd

Se mer om Glädjeverket

Kreativboden Tillåtande verksamhet lyfter människan

Se mer om Kreativboden

Jycklig Med hunden och människan i fokus

Se mer om Jycklig

KraftkällanFöretaget som ger kraft att testa vingar

Se mer om Kraftkällan

Kraterkraft Drivkraft att se andra individer växa

Se mer om Kraterkraft

Migeo ”Växthuset” där individen får ta plats

Se mer om Migeo