Benefact som på latin betyder ”att göra gott” startade sin verksamhet 2012. Företaget är en ekonomisk förening (och ett arbetsintegrerande socialt företag).

Martin Schönborg är verksamhetsledare på Benefact. Han och hans fru såg behovet av att göra något då långtidssjukskrivna och personer som hamnat långt ifrån arbetsmarknaden inte kom i arbete. De startade smått med trädgårdsarbete och hade från början endast en deltagare. Idag har Benefact fem anställda och ett tiotal deltagare.

De tjänster som Benefact erbjuder har varierat genom åren, delvis beroende på vilka människor som funnits inom företaget. Bland annat har man drivit en second handbutik och en lunchrestaurang. Idag har man hittat en bas med tjänster som består av trädgårdstjänster som gräsklippning och trimning på sommaren och snöskottning på vintern samt bilvård såsom invändig och utvändig tvätt.

Martin som är en idéspruta kommer säkerligen att utveckla och införa nya tjänster framöver.

Att vara ett ASF innebär att ha en dubbel affärsidé, beskriver Martin. Det viktigaste är att vi tar hand om människorna och att de får en väg till arbete. Sedan utför vi tjänster som är viktiga både för kunden som får jobb utförda och för människorna inom företaget som får en meningsfull sysselsättning.

Att vara ett ASF innebär också att det finns marginaler. Martin hoppas att allt fler anlitar Benefact både för att få ett jobb utfört och för att göra gott för människorna inom företaget. Han tror att de gör det lilla extra just för att dessa marginaler finns och han hoppas att fler och fler får upp ögonen för vilket gott resultat man får om man låter Benefact göra jobbet.

Arne Tagg har varit på Benefact sedan augusti 2017. Han har problem med ryggen och med en hand. Han var tidigare anställd på Hushållsfixarna i fem år, men det var lång resväg så Arne tog kontakt med Martin på Benefact. Han fick provanställning i tre månader och därefter kunde han anställas på heltid med lönebidrag. Arne är en noggrann person som har arbetat länge och han uppskattar nu de marginaler som finns på Benefact. Det gör att han faktiskt kan ha ett bra och meningsfullt arbetsliv trots de krämpor han lider av.