Malin Sahlin och Andreas Lidberg har tillsammans trettio års arbetslivserfarenhet inom särskolan. De såg att det alltför ofta fanns inte en bra väg från avslutad skolgång till en meningsfull sysselsättning. Ofta hamnade människor hemma längre perioder och avståndet till ett arbete bara ökade.

Malin och Andreas är verksamhetsansvariga på Glädjeverket som har möjliggjorts via projektet A27. Projektet ägs av Studieförbundet Vuxenskolan (och finansieras av Arvsfonden, Region Gävleborg och Bollnäs kommun) och genom det har man kunnat starta aktiebolaget och ASFet Glädjeverket. 2017 gjordes de första anställningarna i företaget och idag är man 3 anställda och 9 deltagare.

Glädjeverket har vunnit två offentliga upphandlingar vilket har inneburit att man kunnat genomföra tre heltidsanställningar. I verksamheten finns idag lokalvård mot Bollnäs kommun och en kulturell station där företaget till exempel sätter upp teaterföreställningar för förskolor och konserter på äldreboenden. Glädjeverket erbjuder också ITtjänster, till exempel utbildningar riktade mot en äldre målgrupp som kan ha en hög tröskel till den nya tekniken med bankID, näthandel osv. Utöver detta arbetar Glädjeverket med administrativa tjänster åt handikappföreningarna.

På Glädjeverket finns det möjlighet att anpassa uppgifter till varje individ. Att arbeta 100% utifrån sin egen förmåga är en självklarhet. Det är också viktigt att ingjuta känslan av att alla, oavsett form för deltagande, är anställda inom Glädjeverket. Företaget har medbestämmande som en utgångspunkt och varje vecka genomförs två protokollförda möten där alla får göra sin röst hörd. Två gånger om året har man teambuildingaktiviteter. Inom ett ASF som Glädjeverket finns alltid möjligheten till en andra chans. Man får prova och misslyckas. Och prova igen. Det finns utrymme för det och det är fantastiskt.

Daniel Watter har varit med från starten. Han har många olika ansvarsområden och driver egna projekt. Till exempel så jobbar han mycket med IT mot handikappföreningarna och han håller också i utbildningar för pensionärer som vill lära sig mer om IT. Daniel beskriver tillsammans med sina kollegor Aurora Widing och Anna-Klara Östling hur mycket de tycker om att vara på Glädjeverket. Här ses man som en resurs och man får komma med egna idéer.