Jycklig arbetar för hundens bästa, med hunddagis, dog walking, kurser, hundcafé mm, utifrån de förutsättningar som passar både kunderna och medarbetarna bäst. Det är ett arbetsintegrerande socialt företag, vilket betyder att de också säljer rehabiliterings- och arbetsträningsplatser.

Gabriella Fasth startade den ekonomiska föreningen Jycklig år 2017 tillsammans med fyra andra personer. Gabriella har tuffa år bakom sig med sjukskrivningar och har lidit av stor social fobi. Under en arbetsträning på folkhögskola fick Gabriella kartlägga sig själv. Vad kunde hon? Vad ville hon? Vad tyckte hon var roligt? Hon hade vid den här tiden väldigt svårt att se positivt på saker och speciellt när det handlade om henne själv och hennes egna förmågor. Under sjukskrivningen hade läkaren ordinerat Gabriella utevistelse och motion med sin Golden Retriever. Gabriella beskriver att hon har otroligt mycket att tacka den kloka läkaren och hennes fyrbenta livskamrat för – det var här tankarna om en verksamhet med hundar började gro.

Vad skiljer då att arbeta på ett ASF som Jycklig från andra arbetsplatser? – Man är solidariska med varandra och man gör saker tillsammans, menar Gabriella. Man har samma bakgrund och när man får plats på ett ASF så har man chansen att ta makten över sitt eget liv. Inom ett ASF ser man individen och ger rätt verktyg för varje individ. Idag är man fyra anställda och en deltagare på Jycklig. Medarbetarna får mycket inflytande över verksamheten – alla får komma med synpunkter och idéer. Det märks att både anställda och deltagare på Jycklig brinner för det de gör.

Marcus Bergsman är 26 år och anställd på Jycklig. Han beskriver att han har inlärningssvårigheter och har behov av tydliga instruktioner. Han fick sin plats via Arbetsförmedlingen och blev sedan anställd på 50 % medan han också arbetstränar 50 %. Arbetsuppgifterna är dels markvård, men också att vara en viktig person för hundarna, något han sannerligen är. Markus älskar hundar och har stor kunskap om olika raser och deras egenheter och behov.