Efter att ha varit arbetslösa i snitt sex och ett halvt år och gått en utbildning om att driva ett arbetsintegrerande socialt företag, startade knappt trettio personer tillsammans företaget Migeo. I dagsläget är de uppe i ett 40-tal personer, varav nästan tjugo anställda och ungefär lika många deltagare.

Anna-Karin Granbom är anställd hos Work for you och fungerar som en stödperson för Migeos verksamhet och personal. Hon betonar hur viktigt det är att ha bärande verksamheter inom ett ASF och hon menar också att en framgångsfaktor är att alla som arbetar på Migeo ska ha förståelse för företagets ekonomi och att den som sköter ekonomin är anställd inom företaget.

Anna-Karin förklarar vidare att Migeo är som ett växthus. När människor kommer in till Migeo så står de långt ifrån arbetsmarknaden och när de kommer in i verksamheten så växer de på många plan. Att arbeta med delaktighet och inflytande är självklart. På Migeo har man husmöten där alla kan göra sin röst hörd och få information. Att vara ett ASF innebär att alla hjälps åt. Det är jätteviktigt att alla är involverade, menar Anna- Karin och hon förtydligar att alla bidrar på sitt sätt. Orkar man inte bära tunga saker så kan man alltid hålla upp dörrar åt de som bär till exempel.

Hon beskriver det också så bra att vara ett ASF innebär att hela arbetsplatsen är anpassad från början och sedan kan man dessutom lägga individanpassningar ovanpå detta. Det gör att Migeo blir en trygg arbetsplats som passar för många. Anna-Karin avslutar med att berätta att i Migeos värdegrund står det att ”här behandlar vi alla olika”. Det kan låta provocerande men det är det som är hela grejen. Vi är alla olika och med olika behov och förutsättningar och vi behöver få vara det även på arbetet.

Sara Hällman har varit sjukskriven länge i omgångar och lider av social fobi, ångest och har diagnosen ADHD. Hon har arbetstränat på flera olika arbetsplatser men på Migeo stämde det direkt för första gången, någonsin. Sara är överlycklig för anställningen och det går inte att ta miste på hennes stolthet. Äntligen fungerar hennes dagar. Hon mår bra och har fina arbetskamrater och är själv en fin arbetskamrat.