Coompanion Göteborgsregionen finns till för alla som vill starta, driva och utveckla företag tillsammans. Vi tror på demokratiskt företagande, där alla samarbetar och är engagerade. Det ger oss ekonomisk, social och hållbar tillväxt!

Så kan vi stötta er
Läs mer om vår organisation

om coompanion göteborgsregionen

Vad kan Coompanion hjälpa dig med?

Vi ger kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta, driva eller utveckla företag tillsammans. Vår rådgivning är kostnadsfri, tack vare finansiering från Tillväxtverket, våra medlemmar, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Vi hjälper till att starta nya företag och utvecklar de som redan kommit igång. Dessutom erbjuder vi tjänster inom affärsutveckling, ekonomi, juridik, kommunikation och mycket annat.

Läs mer om våra tjänster

Vi är också drivande i flera utvecklingsprojekt i Göteborgsregionen.

Ring oss!

031-744 01 60

Besök oss!

Hitta hit

Om Coompanion Göteborgsregionen

Coompanion Göteborgsregionen är en ekonomisk förening, med cirka 100 medlemmar, framförallt kooperativa organisationer men också Göteborgs Universitet och Göteborgs Stad genom Stiftelsen för kooperativ nyföretagande. Ni kan också bli medlemmar i Coompanion!

Vi driver eller medverkar i flera utvecklingsprojekt, tillsammans med andra aktörer. Läs mer om våra projekt.

Läs vår senaste årsberättelse!

Vi har finansiellt stöd från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.

Om kooperation

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvartagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.