Här hittar du information om styrelsen, verksamheten, personalen och annat om Coompanion Gotland.

om coompanion gotland

Styrelsen 2020-2021

Ordförande: John Gambe
Vice ordförande: Åsa Ingmansson

Ledamöter
Eva Jupiter
Jenny Lennhammar
Björn Ahlsén
Lisa Larsson
Aino Friberg Hansson
Suppleanter: Britt Landergren Wolter
Thomas Gustafsson

Valberedning & revisorer
Valberedning
, smk Sven Sandström, Beata Afzelius, Jan Svensson

Revisor Barbro Hallgren, 076-239 74 22

Övriga

Verksamhetsledare & rådgivare
Thomas Jertfelt Gustafsson
thomas.jg@coompanion.se

Projektledare AEK
Magnus Bäckström
magnus.backstrom@coompanion.se

Ordf. styrgrupp AEK
Birgitta Nylund

Ring oss!

0730-580 540

Besök oss!

Hitta hit

Vad kan Coompanion hjälpa dig med?

Dubbelt så roligt och hälften så svårt – klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är experter på kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Hur finansieras Coompanion?

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Om kooperation

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvartagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.