Om projektet

Projektet SIRU skapar en infrastruktur för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ. Projektet utgår från samhällsutmaningar snarare än bransch och breddar därmed möjligheten till nya innovationer och till att inkludera fler människor i innovationsprocesser.

Projektet har fyra delmål

• Att höja kunskapen kring social innovation
• Att skapa tvärsektoriell samverkan för att lösa samhällsutmaningar
• Att skapa sammanhang för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ
• Att öka medvetenheten kring social hållbarhet

Projektet vänder sig till alla sektorer. Primär målgrupp är små och medelstora företag.

För mer information

Kontakta projektledare Jeanette Rosén.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Coompanion Jönköpings län, Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt Jönköping Academy (knutet till Hälsohögskolan).

På gång just nu

Med projektet vill vi sprida kunskap och så här långt har vi bland annat arrangerat flertalet seminarier, genomfört dialogmöten med representanter från olika sektorer, anordnat social business boards och utbildat 20 stycken facilitatorer.

Så snart vi har nya aktiviteter på gång fylls de på i vårt Kalendarium.

Och vad är då en social innovation? Vi inventerar just nu olika initiativ, idéer och samarbeten runt om i länet och vår lista fylls på kontinuerligt.

Vill du läsa mer om projektet? Här finns ett urval av artiklar

Tillväxtverket
Finnveden.nu

Vill du att vi kommer och berättar mer om social innovation och hur vi kan samverka för att möta samhällsutmaningar? Kontakta projektledare Jeanette Rosén.

Projektet pågår 2016-2020 och finansieras av samverkande parter, Region Jönköpings län samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Dialogmöten

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag av Jönköping University och Coompanion Jönköpings län, inom ramen för projektet Social Innovation för Regional Utveckling, att skapa mötesplatser där företag, JU och andra aktörer tillsammans hittar lösningar på samhällsutmaningar. Totalt 9 träffar har arrangerats fram till maj 2020.

Facilitatorutbildning

En av aktiviteterna i projektet är en facilitatorutbildning som har pågått under ett år, med sammanlagt cirka fem träffar. Deltagarna kommer ifrån flera olika sektorer och tanken är att de efter utbildningen ska bli ambassadörer och sprida kunskap om och bidra till flera sociala innovationer inom sina respektive områden. Utbildningen har gett verktyg och metoder för deltagarna att leda en grupp framåt i en tydlig process och mot ett tydligt mål, utan att vara den som matar på med information. Det kan vara ett möte som är både kreativt och skapande men det kan även vara ett mer reflekterande och analyserande möte.