Mikrofond Småland är en ekonomisk förening med syfte är att stimulera en positiv lokal och regional utveckling så att man kan bo och försörja sig i Smålandslänen. Fonden riktar sig till företagsamma människor och lokala aktörer såsom mikroföretag, kooperativa företag, föreningar, stiftelser och samfund samt samhällsentreprenörer, lokala nätverk och liknande. Tanken är att alla resurser som finns i lokalsamhället ska tas tillvara.

Mikrofonden är ett komplement till traditionell finansiering och ett verktyg för att stimulera affärsutveckling och framväxt av samhällsnyttiga aktiviteter med lokal förankring. Det sker genom lån, garantier, risk- och ägarkapital som kombineras med ett aktivt mentorskap. Crowdfunding, företagsrådgivning och nätverk samt förmedling av andra finansiärers produkter finns också med i erbjudandet. Via Mikrofondens samarbete med Entreprenörinvest finns möjlighet till lån eller ägarkapital till entreprenörer på landsbygden.

Mikrofonden kan hjälpa personer att förverkliga sina drömmar och affärsidéer och därigenom bidra till nya företag och en god samhällsutveckling.